Denunciem el menyspreu del PP a la Cultura i al valencià

Denunciem el menyspreu del PP a la Cultura i al valencià

El Grup Municipal Socialista denuncia el menyspreu del PP de Torrent al valencià al no convocar en 4 anys la Comissió de Seguiment del Reglament de Normalització Lingüística, malgrat que aquesta ha de reunir-se dues vegades a l’any

Els populars també han mostrat el seu desinterès pel Museu Comarcal, una institució que encara no disposa de pressupost per a 2015 ni de memòria d’activitats de 2014, malgrat que els comptes han d’aprovar-se “abans del primer dia de l’exercici econòmic”

 

Des del Grup Municipal Socialista de Torrent denunciem el menyspreu del Partit Popular al valencià demostrat amb la no convocatòria en els quatre anys de la present legislatura de la Comissió de Seguiment del Reglament de Normalització Lingüística pese que a la normativa que regula aquest òrgan estipula que ha de reunir-se “dues vegades a l’any, com a mínim”.

Així ho especifica l’article 24 que regula el funcionament d’aquest organisme, el qual assenyala que “per a garantir el compliment d’aquest reglament, es crearà una comissió de seguiment integrada almenys per l’alcalde o persona en qui delegue i els regidors de Personal, Règim Interior i Política Lingüística, el secretari, els representants dels grups polítics i la responsable de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià. Aquesta comissió de seguiment es reunirà dues vegades a l’any, com a mínim, per a analitzar el compliment i desenvolupament d’aquest reglament, i extraordinàriament, quan la convoque l’alcalde per iniciativa pròpia o petició d’algun dels seus membres”.

Així doncs, i malgrat la seua obligació, el govern del PP de Torrent no ha convocat en quatre anys una comissió clau per al compliment del Reglament de Normalització Lingüística tan necessari per a propiciar que el valencià obtinga una major visibilitat i es promoga el seu ús i coneixement.

Aquesta actuació, tal com ha assenyalat el portaveu socialista en l’Ajuntament de Torrent, Andrés Campos, “torna a deixar en evidència la hipocresia i l’afany electoralista del Partit Popular, qui mentre en altres institucions com el parlament valencià pretén convertir-se en un supòsit defensor de les essències valencianes, en els ajuntaments i entitats que governa margina al valencià i redueix el seu ús tot el possible”.

“La doble moral del Partit Popular és tan gran, que quan encara bona part de la societat valenciana encara s’avergonyeix pel desconeixement del valencià mostrat per la senyora Rita Barberá, la seua formació s’atreveix a tornar a utilitzar la llengua per a intentar dividir als valencians”, ha subratllat Campos.

Desistiment de funcions, també en el Museu Comarcal 

Una mostra que el desistiment de funcions mostrada en la Comissió de Seguiment del Reglament de Normalització Lingüística no és una anècdota, sinó una forma de governar del Partit Popular, és l’abandó de la gestió del Museu Comarcal, del com els populars de la comarca exerceixen la seua presidència a través de l’alcaldessa de Catarroja, Soledad Ramón.

Així doncs, i malgrat que l’article 30 del reglament de gestió d’aquesta institució assenyala que “dins del quart trimestre de cada any natural, la presidència formarà el projecte de pressupost” perquè aquest “siga aprovat abans el primer dia de l’exercici econòmic”, i que l’article 23 estableix que el consell que dirigeix aquesta institució “celebrarà sessió ordinària almenys dues vegades a l’any”, l’última sessió de govern de la institució va tenir lloc el 17 de setembre de 2014, sense haver-se aprovat encara el pressupost per a 2015.

“De nou, en una altra institució ens trobem amb l’abandó i el menyspreu del PP cap a la llengua i cultura valencianes, al mateix temps que s’ompli la boca d’enceses discursos i protagonitza estèrils intents de dividir als ciutadans amb conflictes inexistents”, ha subratllat Susi Ferrer, regidora socialista de Torrent i membre del Consell del Museu Comarcal.

Share the Post

Comments

No comment yet.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 8 =

Denunciem el menyspreu del PP a la Cultura i al valencià

El Ayuntamiento de Torrent, siguiendo con su compromiso para fomentar y ofrecer el empleo entre los jóvenes, ha presentado la propuesta para participar en los programas EMCUJU Y EMPUJU, convocados por el SERVEF. Las dos iniciativas están dirigidas a jóvenes de hasta 30 años, pero con la diferencia de que la primera está dirigida a aquellos que cuentan con una cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo; y la segunda a jóvenes desempleados en general. Con ambos proyectos se contratará a 11 jóvenes torrentinos en situación de desempleo durante un periodo de 12 meses. Estos dos programas están cofinanciados por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil para el período 2014-2020. Las titulaciones ofertadas son: dos puestos para grado en Trabajo Social, dos para Grado ADE o Economía o Finanzas y Contabilidad, dos para C.F.G.M. Gestión Administrativa; uno para C.F.G.S. Administración y Finanzas, Marketing y Publicidad o Gestión de Ventas y Espacios Comerciales; uno para el Grado en Ingeniería Civil o Ingeniería en Obras Públicas; y por último una persona con el Grado en Información y Documentación. Igualmente se ofrecen tres puestos de peón de pintor para trabajar en el mantenimiento de mobiliario urbano e instalaciones municipales.  El presupuesto total de los dos programas es de 269.150,45 €, de los cuales el ayuntamiento aporta 91.823,45 €. El resto está subvencionado por el SERVEF. El concejal de Gestión de Recursos, Andrés Campos, ha destacado la importancia de estos dos proyectos “puesto que se trata de una apuesta por ayudar a los jóvenes de nuestra ciudad, un sector que se ha visto muy afectado por el problema del paro y al cual le es difícil iniciarse en el mundo laboral”.   Mayores de 55 años El consistorio también va a ofrecer empleo a los parados mayores de 55 años a través de Plan de Empleo de la Diputación de Valencia y que cuenta con 148.420 € de presupuesto. Con esta iniciativa se crearán 20 contrataciones de oficiales y peones en albañería, pintura y jardinería, con un contrato de tres meses, y que se realizarán a lo largo de los meses de junio y julio. Entre los programas dirigidas a los jóvenes y a los mayores de 55 años, se contratarán un total de 31 personas desempleadas. Esto se suma a las medidas realizadas durante el año pasado con las que se consiguió que más de 380 personas pudieran disfrutar de un puesto de trabajo. Unas cifras muy positivas que “superan las expectativas y muestran el cumplimiento del equipo de gobierno en nuestro compromiso con la creación de puestos de trabajo”, ha señalado el alcalde Jesús Ros. De igual manera, Ros ha señalado que al finalizar la legislatura “conseguiremos ofrecer empleo a más de 700 personas”.