Denunciem el menyspreu del PP a la Cultura i al valencià

Denunciem el menyspreu del PP a la Cultura i al valencià

El Grup Municipal Socialista denuncia el menyspreu del PP de Torrent al valencià al no convocar en 4 anys la Comissió de Seguiment del Reglament de Normalització Lingüística, malgrat que aquesta ha de reunir-se dues vegades a l’any

Els populars també han mostrat el seu desinterès pel Museu Comarcal, una institució que encara no disposa de pressupost per a 2015 ni de memòria d’activitats de 2014, malgrat que els comptes han d’aprovar-se “abans del primer dia de l’exercici econòmic”

 

Des del Grup Municipal Socialista de Torrent denunciem el menyspreu del Partit Popular al valencià demostrat amb la no convocatòria en els quatre anys de la present legislatura de la Comissió de Seguiment del Reglament de Normalització Lingüística pese que a la normativa que regula aquest òrgan estipula que ha de reunir-se “dues vegades a l’any, com a mínim”.

Així ho especifica l’article 24 que regula el funcionament d’aquest organisme, el qual assenyala que “per a garantir el compliment d’aquest reglament, es crearà una comissió de seguiment integrada almenys per l’alcalde o persona en qui delegue i els regidors de Personal, Règim Interior i Política Lingüística, el secretari, els representants dels grups polítics i la responsable de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià. Aquesta comissió de seguiment es reunirà dues vegades a l’any, com a mínim, per a analitzar el compliment i desenvolupament d’aquest reglament, i extraordinàriament, quan la convoque l’alcalde per iniciativa pròpia o petició d’algun dels seus membres”.

Així doncs, i malgrat la seua obligació, el govern del PP de Torrent no ha convocat en quatre anys una comissió clau per al compliment del Reglament de Normalització Lingüística tan necessari per a propiciar que el valencià obtinga una major visibilitat i es promoga el seu ús i coneixement.

Aquesta actuació, tal com ha assenyalat el portaveu socialista en l’Ajuntament de Torrent, Andrés Campos, “torna a deixar en evidència la hipocresia i l’afany electoralista del Partit Popular, qui mentre en altres institucions com el parlament valencià pretén convertir-se en un supòsit defensor de les essències valencianes, en els ajuntaments i entitats que governa margina al valencià i redueix el seu ús tot el possible”.

“La doble moral del Partit Popular és tan gran, que quan encara bona part de la societat valenciana encara s’avergonyeix pel desconeixement del valencià mostrat per la senyora Rita Barberá, la seua formació s’atreveix a tornar a utilitzar la llengua per a intentar dividir als valencians”, ha subratllat Campos.

Desistiment de funcions, també en el Museu Comarcal 

Una mostra que el desistiment de funcions mostrada en la Comissió de Seguiment del Reglament de Normalització Lingüística no és una anècdota, sinó una forma de governar del Partit Popular, és l’abandó de la gestió del Museu Comarcal, del com els populars de la comarca exerceixen la seua presidència a través de l’alcaldessa de Catarroja, Soledad Ramón.

Així doncs, i malgrat que l’article 30 del reglament de gestió d’aquesta institució assenyala que “dins del quart trimestre de cada any natural, la presidència formarà el projecte de pressupost” perquè aquest “siga aprovat abans el primer dia de l’exercici econòmic”, i que l’article 23 estableix que el consell que dirigeix aquesta institució “celebrarà sessió ordinària almenys dues vegades a l’any”, l’última sessió de govern de la institució va tenir lloc el 17 de setembre de 2014, sense haver-se aprovat encara el pressupost per a 2015.

“De nou, en una altra institució ens trobem amb l’abandó i el menyspreu del PP cap a la llengua i cultura valencianes, al mateix temps que s’ompli la boca d’enceses discursos i protagonitza estèrils intents de dividir als ciutadans amb conflictes inexistents”, ha subratllat Susi Ferrer, regidora socialista de Torrent i membre del Consell del Museu Comarcal.

Share the Post

Comments

No comment yet.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 8 =

Denunciem el menyspreu del PP a la Cultura i al valencià

No es sorprendente el hartazgo de la gente con la política; casos de corrupción, excargos públicos en prisión o a punto de entrar,... Circulan ya  -a modo de burla- memes que indican que las antiguas mayorías absolutas de les Corts se está trasladando a Picassent, algo que aunque el ingenio típico convierte en humor no deja de sonrojar a la gran mayoría de valencianos y valencianas. Pero con este triste panorama no podemos consentir que aquellos y aquellas que confiaron en el cambio se desilusionen. Que cuando nos dieron el mandato de acordar, de coincidir y de gobernar nos pidieron honestidad y responsabilidad, por eso nadie podría entender que viejas formas de política o de oposición se antepongan o que primen las estrategias de partidos o electorales al interés general. La política con mayúscula se hace desde el pacto, desde el acuerdo y desde la búsqueda constante de puntos de encuentro que den soluciones a las personas. En Torrent tenemos grandes retos por delante y en breve una nueva oportunidad de seguir demostrando que los grupos que iniciaron un camino de cambio no piensan en bloqueos sino en avanzar. Estoy convencido que este año, que apenas cuenta con 45 días, consolidará si entre todos sumamos mejoras en muchos ámbitos. Contar con un presupuesto que suponga esa palanca de cambio y que la estrategia de desarrollo urbano sostenible comience a ejecutarse, ya que animar la economía local está en manos de los responsables políticos. Los duros tiempos pasados por ciudadanos y ciudadanas no permiten que proyectos se atrasen o que viejas fórmulas de hacer política entorpezcan el avance de una ciudad o responder a la realidad de nuestros vecinos. Desde el gobierno municipal ya estamos trabajando en esto, en seguir consolidando con la mano tendida al resto de grupos la recuperación local. Estamos trabajando para que la inversión de 11millones de Euros -cofinanciados por Europa- cambie y modernice en buena parte nuestro entorno y nuestros barrios, profundizando en ejes transversales como la reducción de emisiones, la movilidad urbana sostenible, caminar hacia una ciudad inteligente... Nadie nos perdonará que en lugar de hablar de proyectos hablemos de bloqueos, que en lugar de mirar por la realidad de la gente vivamos mirando la endrogaría de los partidos o que para justificar la voz de nuestros órganos internos no oigamos las consecuencias de nuestras acciones y las quejas de nuestros vecinos y vecinas. El camino es el acuerdo y el encuentro, pero esto se consigue teniendo claro que el fin son las personas y sus intereses presentes y futuros, si esto lo conseguimos no habrá excusas para que los que más deben callar vuelvan a hablar.