La transparència és un valor que es demostra

La transparència és un valor que es demostra

Sí, la transparència és un valor que es demostra, que s’exerceix, no és un valor abstracte i subjectiu; i Torrent l’exerceix.Per això, podem estar orgullós de ser una de les 25 ciutats més transparents del nostre país, d’haver complit amb el 100% dels criteris de Transparència Internacional.

Però açò no és un brindis al sol. La transparència no és un fi, és un mitjà per a democratitzar les institucions, per a prevenir la corrupció i les males pràctiques i per a recuperar la fe de la ciutadania en la política.

La política és una ferramenta de canvi, és la manera que tenim els ciutadans i ciutadanes de canviar la nostra societat; els xicotets gestos són els que ho fan possible. És per això que no podem deslligar la transparència de la participació, són dos conceptes que han d’anar junts.

I encara s’ha d’anar més enllà, fer de la rendició de comptes una qüestió transversal, que siga accessible des de totes les plataformes i per a totes les persones; i això ho aconseguim a través de les TIC. Les tecnologies de la informació ens permeten arribar on abans mai havíem somniat, fan possible que tots els veïns i veïnes tinguem al nostre abast des del pressupost municipal fins a la relació de càrrecs institucionals; i això, unit al big data (dades massives), fa de l’Ajuntament una institució transparent.

Però no hi ha prou en ser transparents d’una forma teòrica, encara que alguns pensen que la transparència és penjar continguts en una pàgina web per a després no donar explicacions i tindre les portes de l’Ajuntament tancades. Hem d’eixir al carrer, parlar amb la gent i donar la cara, explicar les dades i fer-les accessibles i comprensibles per a la ciutadania. Si no és així, la transparència serà un fi, però mai un mitjà.

Sense transparència i participació no tindrem mecanismes de control, no farem a la ciutadania partí- cip de les decisions i, aleshores, perdrem la cosa més important que tenim en política: escoltar la veu de la nostra gent, dels torrentins i les torrentines.

Share the Post

Comments

No comment yet.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − diecinueve =

La transparència és un valor que es demostra

Esta mañana el Ayuntamiento de Torrent ha acogido un encuentro entre el Torrent C.F con parte del tejido empresarial de la ciudad. El objetivo de esta reunión, promovida por el club y empresas que ya colaboran con él, ha sido presentar el proyecto deportivo del club, en el que se pretende involucrar al tejido empresarial local para que tenga una proyección más allá de lo deportivo y trabajar conjuntamente en el desarrollo de la “marca Torrent”, con la que se potencie y se exporte la imagen de la ciudad. A la reunión han acudido, además de representantes del club, el concejal de Recursos y Modernización, Andrés Campos, así como empresarios comprometidos con  la responsabilidad social corporativa. El club ha agradecido el apoyo del ayuntamiento y de los empresarios asistentes, puesto que es la primera vez, desde la fundación del club hace 95 años, que se realiza un encuentro institucional de este tipo.