Denunciem el menyspreu del PP a la Cultura i al valencià

Denunciem el menyspreu del PP a la Cultura i al valencià

El Grup Municipal Socialista denuncia el menyspreu del PP de Torrent al valencià al no convocar en 4 anys la Comissió de Seguiment del Reglament de Normalització Lingüística, malgrat que aquesta ha de reunir-se dues vegades a l’any

Els populars també han mostrat el seu desinterès pel Museu Comarcal, una institució que encara no disposa de pressupost per a 2015 ni de memòria d’activitats de 2014, malgrat que els comptes han d’aprovar-se “abans del primer dia de l’exercici econòmic”

 

Des del Grup Municipal Socialista de Torrent denunciem el menyspreu del Partit Popular al valencià demostrat amb la no convocatòria en els quatre anys de la present legislatura de la Comissió de Seguiment del Reglament de Normalització Lingüística pese que a la normativa que regula aquest òrgan estipula que ha de reunir-se “dues vegades a l’any, com a mínim”.

Així ho especifica l’article 24 que regula el funcionament d’aquest organisme, el qual assenyala que “per a garantir el compliment d’aquest reglament, es crearà una comissió de seguiment integrada almenys per l’alcalde o persona en qui delegue i els regidors de Personal, Règim Interior i Política Lingüística, el secretari, els representants dels grups polítics i la responsable de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià. Aquesta comissió de seguiment es reunirà dues vegades a l’any, com a mínim, per a analitzar el compliment i desenvolupament d’aquest reglament, i extraordinàriament, quan la convoque l’alcalde per iniciativa pròpia o petició d’algun dels seus membres”.

Així doncs, i malgrat la seua obligació, el govern del PP de Torrent no ha convocat en quatre anys una comissió clau per al compliment del Reglament de Normalització Lingüística tan necessari per a propiciar que el valencià obtinga una major visibilitat i es promoga el seu ús i coneixement.

Aquesta actuació, tal com ha assenyalat el portaveu socialista en l’Ajuntament de Torrent, Andrés Campos, “torna a deixar en evidència la hipocresia i l’afany electoralista del Partit Popular, qui mentre en altres institucions com el parlament valencià pretén convertir-se en un supòsit defensor de les essències valencianes, en els ajuntaments i entitats que governa margina al valencià i redueix el seu ús tot el possible”.

“La doble moral del Partit Popular és tan gran, que quan encara bona part de la societat valenciana encara s’avergonyeix pel desconeixement del valencià mostrat per la senyora Rita Barberá, la seua formació s’atreveix a tornar a utilitzar la llengua per a intentar dividir als valencians”, ha subratllat Campos.

Desistiment de funcions, també en el Museu Comarcal 

Una mostra que el desistiment de funcions mostrada en la Comissió de Seguiment del Reglament de Normalització Lingüística no és una anècdota, sinó una forma de governar del Partit Popular, és l’abandó de la gestió del Museu Comarcal, del com els populars de la comarca exerceixen la seua presidència a través de l’alcaldessa de Catarroja, Soledad Ramón.

Així doncs, i malgrat que l’article 30 del reglament de gestió d’aquesta institució assenyala que “dins del quart trimestre de cada any natural, la presidència formarà el projecte de pressupost” perquè aquest “siga aprovat abans el primer dia de l’exercici econòmic”, i que l’article 23 estableix que el consell que dirigeix aquesta institució “celebrarà sessió ordinària almenys dues vegades a l’any”, l’última sessió de govern de la institució va tenir lloc el 17 de setembre de 2014, sense haver-se aprovat encara el pressupost per a 2015.

“De nou, en una altra institució ens trobem amb l’abandó i el menyspreu del PP cap a la llengua i cultura valencianes, al mateix temps que s’ompli la boca d’enceses discursos i protagonitza estèrils intents de dividir als ciutadans amb conflictes inexistents”, ha subratllat Susi Ferrer, regidora socialista de Torrent i membre del Consell del Museu Comarcal.

Share the Post

Comments

No comment yet.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dieciseis − cinco =

Denunciem el menyspreu del PP a la Cultura i al valencià

Un estudio cartográfico ha determinado que la ciudad se encuentra en el epicentro de la Comunitat, favoreciendo la atracción turística y potenciando la economía local Tras realizar un estudio cartográfico de las comunidades autónomas del territorio español, se ha determinado que la ciudad de Torrent es el centro geográfico de la Comunitat Valenciana. El alcalde Jesús Ros ha anunciado esta positiva noticia en el tradicional encuentro con los medios de comunicación, puesto que se trata de una singularidad que “es propia y exclusiva de nuestro municipio” y que nos ofrece un gran potencial, “tanto en el ámbito empresarial como turístico, otorgando un reforzamiento de la imagen de marca para la ciudad”, ha destacado el alcalde. El estudio, realizado por el Ingeniero de Caminos, Gonzalo Gómez Mataix,  muestra a Torrent como el epicentro con una coordenada X UTM de 710.405 y una coordenada Y UTM 4.363.709. La publicación ha sido presentada al Instituto de Cartografía y, efectivamente, se ha confirmado que el epicentro de la Comunitat se encuentra situado dentro del término de Torrent, más exactamente en la zona situada por el Mas dels Xils; un espacio residencial y campestre perteneciente a la capital de l’Horta Sud. Por ello, próximamente se va a realizar un estudio para determinar el punto exacto, y comprobar si se trata de una zona pública o privada, para así, poder crear un espacio único en este emplazamiento, donde incluso pueda construirse un monumento conmemorativo que funcione como atractivo turístico y refuerce este tipo de oferta. De esta manera, Torrent “se convertirá en un hito, actuando como foco de atracción turística, bajo el amparo de la potente imagen de marca que dicha condición geográfica otorga al municipio”, a través de, por ejemplo, la creación de diferentes campañas publicitarias que contribuyan a crear una buena repercusión en la ciudad, y este beneficio recaerá directamente en los torrentinos y torrentinas. Pero también se contribuirá en las actividades económicas: comercio e industria, ya que se abre un gran abanico de “excelentes condiciones para el desarrollo de iniciativas públicas encaminadas a potenciar la economía local”, ha explicado Ros. Esto sería positivo, no sólo para el comercio local, sino para la implantación de un parque empresarial o tecnológico en este enclave, puesto que el área está próxima al casco urbano de Torrent o a la ciudad de Valencia, lo que hace muy atractiva esta localización.